Polityka Prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO,  Forest Gorlice sp. z o.o. informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Forest Gorlice sp. z o.o. ul. Biecka 9, 38-300 Gorlice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037595, o kapitał zakładowy w wysokości 1 233 000,00 PLN, NIP 738-187-53-24, REGON: 492686520

2) inspektorem ochrony danych w Forest Gorlice sp. z o.o. jest Pani Monika Budziak tel. 511-360-319, mail: budziak.m@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :

– w celu i w zakresie niezbędnym podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy oraz w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. RODO

– w celu dochodzenia roszczeń

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia i wygaśnięcia wszystkich roszczeń z tytułu realizacji umowy

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – RODO

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy ( brak możliwości zrobienia zakupów w naszym sklepie internetowym).

8) Nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

9) Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

10) Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@forest.gorlice.pl bądź telefonicznie pod numerem 18-35 39 037, pisemnie na adres Forest Gorlice sp. z o.o. ul. Biecka 9, 30-300 Gorlice, lub Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych telefonicznie lub mailem wskazanym w pt. 2 niniejszej Polityki Prywatności