WFOŚiGW

Forest Gorlice sp. z o.o. rozpoczął realizację zadania pod nazwą: „Budowa systemu odpylania hali produkcyjnej nr 4 (obróbka drewna – galanteria) wraz z odzyskiem ciepła i silosem do magazynowania pyłów”, którego planowany koszt kwalifikowany wynosi: 1 157 307,00 zł.

Efektem ekologicznym zadania jest: zwiększenie stopnia redukcji emitowanych pyłów z ok. 90% do blisko 99,8% co spowoduje zmniejszenie ilości emitowanych pyłów o ok. 18 Mg/rok (z ok. 18,4 Mg/rok do ok. 0,4 Mg/rok) oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania hali rzędu 40%, tj. o ok. 976,5 GJ/rok (z ok. 2 034,3 GJ/rok do ok. 1 057,8 GJ/rok).