Pozyskiwanie surowca i selekcja

 • Materiał drzewny pochodzi ze źródeł FSC®.
 • Drewno do produkcji pozyskujemy zgodnie z zasadami zrównoważonego pozyskania, a odległość od pozyskania do naszego zakładu nie przekracza 70 km.
 • Przeprowadzamy zoptymalizowany proces selekcji materiału drzewnego, aby zminimalizować ilość wytwarzanego odpadu i maksymalnie go przetworzyć.
 • Nasz zakład posiada certyfikat FSC®: DNV-COC-000709; licencja numer: FSC-C003367
  oraz PEFC :𝗥𝗜𝗡𝗔-𝗣𝗘𝗙𝗖-𝗖𝗢𝗖-𝟮𝟰𝟮

Proces produkcji

 • Cały proces produkcji, od tartaku po halę montażu, odbywa się w jednym w naszym zakładzie.
 • Lakiery używane podczas procesu produkcji są na bazie wody.
 • Wszystkie potrzebne wydziały przetwarzania i obróbki materiału drzewnego znajdują się na powierzchni ponad 8ha,
 • W roku 2022 zredukowaliśmy zużycie pianki pakowej o ponad 60% na rzecz papieru.
 • Maszyny wykorzystywane podczas obróbki drewna wyposażone są w silniki z inwerterami, aby ograniczyć zużycie energii i dostosować zapotrzebowanie w energię do obciążenia i wykonywanej pracy przez maszynę.
 • W halach produkcyjnych zainstalowane są systemy odzysku ciepła w procesie odpylania maszyn.
 • Zakład wyposażony jest w nowoczesny Centralny System Odpylania wspomagany w podstacje filtrujące z odzyskiem ciepła.

Energetyka i ekologia

 • Część zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywamy wykorzystując własne farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 150 kW, a pozostała część pochodzi z odnawialnych źródeł „GREEN ENERGY”
 • Do ogrzewania pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych i komór suszarniczych wykorzystujemy ciepło powstałe ze spalenia biomasy drzewnej, która pochodzi z odpadów produkcyjnych. Cały proces spalania odbywa się  w nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej kotłowni o maksymalnej mocy 3,5MW zlokalizowanej na terenie naszego zakładu.
 • Z wytworzonych odpadów produkujemy wysokiej jakości brykiet drzewny, który w 100% składa się z odpadu drzewnego, bez użycia klejów lub innych spoiw do jego produkcji.
 • W transporcie wewnętrznym na terenie zakładu używamy wózków widłowych zasilanych LPG lub za pomocą akumulatorów.
 • Śmieci powstałe podczas procesu produkcji są segregowane w 100% i przekazywane do recyklingu.

Zasoby ludzkie

 • Nasi pracownicy angażują się w inicjatywy dotyczące odnawiania zasobów leśnych, poprzez zalesianie terenów do tego przeznaczonych.
 • Przeprowadzamy szkolenia z zakresu zrównoważonego pozyskania i obrotu materiałem drzewnym w oparciu o zasady zawarte w procedurach FSC.
 • Wspieramy proekologiczne inicjatywy związane gospodarką leśną i ochroną zasobów naturalnych.