Laser po lakierowaniu

Laser polega na ingerencji w materiał wiązką lasera, poprzez tworzenie zagłębień na powierzchni materiału, powodujący powstawanie rzeźbień odzwierciedlających grafikę.

To najtrwalsza metoda wykonania znakowania na wieszaku.

Znakowanie laserem wykonane na surowym drewnie, po lakierowaniu lub przed lakierowaniem daje różne, a zarazem ciekawe efekty wizualne.