Inwestycje

1. Budowa kotłowni wodnej na biomasę o mocy 4 MW z zadaszonym magazynem biomasy oraz sieci ciepłowniczej napowietrznej zasilającej budynki zakładu przemysłu drzewnego Forest Gorlice sp. z o.o. w Gorlicach.


Informujemy, iż Forest Gorlice sp. z o.o. zamierza realizować inwestycję pn. „Budowa kotłowni wodnej na biomasę o mocy 4 MW z zadaszonym magazynem biomasy oraz sieci ciepłowniczej napowietrznej zasilającej budynki zakładu przemysłu drzewnego Forest Gorlice sp. z o.o. w Gorlicach”. W związku z tym poszukujemy Wykonawcy, który podejmie się jej wykonania.

Szczegółowe informacje na temat tej inwestycji znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

Inwestycja – Kotłownia

oraz w bazie konkurencyjności w zakładce ogłoszenia. Ogłoszenie nr 1177920.

Baza konkurencyjności – Ogłoszenie
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszym zapytaniem ofertowym oraz zapraszamy do złożenia ofert na realizację przedmiotowej inwestycji.
Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2019r. o godz. 11:30

Pytania i wyjaśnienia

Odpowiedzi na zapytania wykonawców – 1

Odpowiedzi na zapytania wykonawców – 2

Odpowiedzi na zapytania wykonawców – 3
Informację o wybranym wykonawcy.
Przetarg rozstrzygnięty.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno – Handlowe „OTECH” sp. z o.o.
ul. Dukielska 83
38-300 Gorlice
Data wpływu oferty: 24.04.2019 r.
Cena netto oferty: 5.140.066,00 zł

2. Budowa systemu odpylania hali produkcyjnej nr 4 (obróbka drewna – galanteria) wraz z odzyskiem ciepła i silosu do magazynowania pyłów


         W związku z otrzymaną informacją z WFOSiGW w Krakowie o przyznaniu naszej firmie pożyczki na realizację zadania pn.: „Budowa systemu odpylania hali produkcyjnej nr 4 (obróbka drewna – galanteria) wraz z odzyskiem ciepła i silosu do magazynowania pyłów”, zamieszczamy Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami na wykonanie w/w inwestycji.

Inwestycja – Stacja

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszym zapytaniem ofertowym oraz zapraszamy do złożenia ofert na realizację przedmiotowej inwestycji.
Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2019r. o godz. 10:00