Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej zrealizowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Tytuł Projektu : „REDUKCJA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA NA STANOWISKACH STOLARZY POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW MODERNIZOWANEJ INSTALACJI ODPYLANIA”

Dofinansowanie : 300 000,00 zł
Całkowita wartość : 414 276,30 zł

Podstawowym celem Projektu Inwestycyjnego było obniżenie poziomu stężenia pyłów drewna na stanowiskach pracy poprzez modernizację elementów systemów odpylających podłączonych do maszyn stolarskich.

Realizacja projektu spowodowała, że poziom stężenia pyłów drewna na stanowiskach pracy został obniżony do poziomu mieszczącego się w zakresie dopuszczalnych stężeń wskazanych w normach co przełoży się na dużo lepszy komfort i bezpieczeństwo pracy wszystkich naszych pracowników.

Umowa podpisana w styczniu 2024.

Prezes Zarządu Błażej Wroński